ACI

Accreditation Canada je nezavisna neprofitna organizacija koja je tijekom posljednjih 60 godina akreditirala više od 1200 zdravstvenih organizacija samo u Kanadi.

Temeljem ovog kanadskog nacionalnog modela razvijen je i njen profitni QMENTUM međunarodni akreditacijski program koji pomaže međunarodnim zdravstvenim ustanovama povećati kvalitetu i efikasnost zdravstvene zaštite te sigurnost pacijenata implementacijom razvijenih i provjerenih akreditacijskih programa i standarda.

Akreditacijsko priznanje od Accreditation Canada International (ACI) je garancija da zdravstvena ustanova kontinuirano radi na održavanju visokih standarda kvalitete što pacijentima osigurava sigurnu zdravstvenu zaštitu i skrb.

Akreditacijsko priznanje od ACI-ja je dokaz vrijednosti napora bolnice za uspostavom sustava kvalitete i sigurnosti, jer je to akreditacijsko priznanje međunarodno priznato, temeljeno na međunarodnim standardima kvalitete i sigurnosti i objektivno provjereno.