HACCP

HACCP Analiza rizika i kritičnih kontrolnih točaka u proizvodnji hrane

HACCP sustav (Hazard Analysis Critical Control Point)
predstavlja analizu opasnosti i identifikaciju kritičnih kontrolnih točaka tijekom nabave sirovina, proizvodnje, pripreme, skladištenja i transporta hrane, odnosno preventivan i sustavan način praćenja i kontrole svih čimbenika koji mogu utjecati na zdravstvenu ispravnost hrane (zasnovan na primjeni ispravnih tehnoloških procesa i njihovoj kontroli te nadzoru cijelog procesa).

Osnovu sustava predstavlja sedam HACCP principa:
 • analiza opasnosti
 • procjena veličine opasnosti i rizika
 • identifikacija kritičnih kontrolnih točaka
 • definiranje kritičnih granica (parametara) na kritičnim kontrolnim točkama
 • propisivanje monitoringa kritičnih kontrolnih točaka (način, učestalost, odgovornost)
 • utvrđivanje optimalnih korektivnih mjera
 • formiranje potrebne dokumentacije i zapisa
 • verifikacija sustava

Primjena HACCP sustava u Republici Hrvatskoj definirana je Zakonom o hrani (NN 46/07). Navedenim Zakonom u čl. 51. definira se obveza uspostavljanja i provođenja redovite kontrole higijenskih uvjeta proizvodnje za sve subjekte u proizvodnji hrane...

Prednosti primjene HACCP sustava:
 • primjenjiv je na cijeli proizvodni lanac
 • eliminira ograničenja tradicionalnog pristupa kontroli zdravstvene ispravnosti hrane
 • analizira sve potencijalne opasnosti koje se mogu pojaviti (fizičke, kemijske, biološke, alergeni)
 • omogućava poduzimanje korektivnih mjera tijekom odvijanja procesa
 • omogućava lako nadgledanje kontrolnih parametara
 • smanjuje troškove
 • definira odgovornost uključenih zaposlenika
 • omogućava uvođenje promjena (tijekom revizije sustava)
 • kompatibilan je s ostalim sustavima kvalitete (ISO)