Informacijska sigurnost

ISO 27001 Sustav upravljanja informacijskom sigurnošću

Informacijska sigurnost postaje sve važnija u modernom društvu. Državni i gospodarski subjekti sve više ovise o računalnoj i komunikacijskoj infrastrukturi koja omogućuje protok velike količine informacija medu subjektima, ali ujedno izlaže informacije i njima pripadne informacijske sustave brojnim prijetnjama.

Uvođenje norme ISO 27001 omogućuje Vam da budete sigurni da su vaše informacije dostupne samo onima kojima su i namijenjene, da informacijama mogu pristupiti ovlaštene osobe uvijek kada je to potrebno, te da su informacije točne i cjelovite.

ISO 27001 se odnosi na sigurnost podataka pohranjenih ili prenošenih preko svih vrsti formata - tiskanih, elektroničkih, poštanskih, audiovizualnih i verbalnih. Može se primijeniti u organizacijama svih veličina kao i u njihovom samo jednom procesu.

Koristi od uvođenja ISO 27001:


1. USKLAĐENOST
ISO 27001 pruža metodologiju s kojom organizacija na najefikasniji način može postići sukladnost sa propisima u području zaštite podataka, privatnosti i IT upravljanju

2. SMANJIVANJE TROŠKOVA
Trošak uzrokovan sigurnosnim incidentom (prekid rada, curenje povjerljivih informacija, ..) uvijek višestruko nadmašuje troškove uvođenja preventivnih mjera koje propisuje ISO 27001. Sigurnost nije trošak nego strateška investicija.

3. UVOĐENJE REDA U POSLOVANJE
Dobro primjenjena norma traži da se vrlo precizno definiraju odgovornosti i zaduženja, te da se na taj način ojača interna organizacija.

4. MARKETINŠKA PREDNOST
Izgrađuje povjerenje i percepciju sigurnosti kod poslovnih partnera