Sigurnost hrane

ISO 22000 Sustav upravljanja sigurnošću hrane

Zdravstvena ispravnost i neškodljivost hrane posljednjih godina postale su bezuvjetan zahtjev, kako kupaca, tako i domaće i međunarodne zakonske legislative.

ISO 22000 je međunarodna norma koja postavlja zahtjeve za uspostavu i održavanje cjelovitog i učinkovitog sustava upravljanja sigurnošću hrane.

Sustav upravljanja sigurnošću hrane u svoje poslovanje uvode poduzeća koje se bave proizvodnjom, transportom, skladištenjem, pripremom i prodajom hrane, a sve kako bi kroz preventivno djelovanje potrošačima osigurali sigurnu hranu.

Uspješna primjena sustava upravljanja sigurnošću hrane zahtijeva potpunu predanost poslovodstva i zaposlenika, kao i provođenje postupaka sukladno načelima i smjernicama dobre proizvođačke prakse (GMP) i uvjetima dobre higijenske prakse (GHP).

Norma obuhvaća 3 neophodne komponente:
 • zahtjeve za preduvjetne programe, uključujući dobru proizvođačku praksu
 • zahtjeve za HACCP (Analiza opasnosti i određivanja kritičnih kontrolnih točaka)
 • zahtjeve za implementaciju sustava upravljanja

Korist od uvođenja ISO 22000:
 • Smanjenje rizika isporuke zdravstveno neispravnog proizvoda
 • Troškovno najdjelotvornije upravljanje sigurnošću hrane
 • Osiguranje sukladnosti sa zakonskim propisima i dokaza o primjeni tih propisa
 • Osiguranje sukladnosti sa specifikacijama proizvoda
 • Pomoć pri osiguranju dosljednosti u kvaliteti proizvoda
 • Pomoć pri identificiranju procesnih poboljšanja
 • Bolje razumijevanje problema sigurnosti hrane unutar poduzeća
 • Izbjegavanje opoziva proizvoda i negativnog publiciteta
 • Povećanje povjerenja i zadovoljstva kupaca
 • Mogućnost certificiranja sustava upravljanja sigurnošču hrane
 • Komplementarnost sa sustavima upravljanja kvalitetom (ISO 9001, ISO 14001, ...)

Razlike između ISO 22000:2005 i HACCP-a uključuju:
 • Razvoj politike kvalitete i sigurnosti hrane sa mjerljivim ciljevima
 • Zahtjeve za preispitivanje sustava upravljanja sigurnošću hrane
 • Veću odgovornost voditelja tima
 • Dodatne zahtjeve za unutarnju i vanjsku komunikaciju
 • Dodatne zahtjeve za provjeru
 • Objašnjenje preduvjetnih programa
 • Dodatne zahjeve za dokumentaciju
 • HACCP-om preporučeni zahtjevi postaju obvezni uvođenjem ISO 22000