Društvena odgovornost

SA 8000 (Social Accountability) međunarodna je norma za društvenu odgovornost izdana 1997. godine od strane SAI (Social Accountability International, New York), odnosno CEPAA (Council on Economic Priorities Accreditation Agency, London).

Ova dobrovoljna norma stvorena je radi osiguranja poštivanja prava i morala u proizvodnji dobara i usluga. Primjenjiva je na sve vrste organizacija bez obzira na veličinu i u bilo kojem dijelu svijeta.

Norma SA 8000 određuje osnovne zahtjeve na slijedećim područjima:
  • Dječji rad
  • Prisilni rad
  • Zdravlje i sigurnost
  • Sloboda udruživanja
  • Diskriminacija
  • Disciplinske mjere
  • Radno vrijeme
  • Naknada za rad
  • Upravljanje
Društvena odgovornost jedan je od najsnažnijih alata u izgradnji branda, koji je u današnjoj ekonomiji možda i najvrjednija imovina svakog poduzeća. Povezivanje branda s društveno odgovornim ponašanjem i koristi za društvo pozitivno utječe na prodaju i na vjernost kupaca.

Zadovoljstvo zaposlenika jedno je od ključnih komparativnih koristi koju ostvaruje društveno odgovorno poduzeće. Postoji čitav niz dokaza da u poduzećima koja potiču i angažiraju svoje zaposlenike na društveno korisnim projektima zaposlenici imaju veću produktivnost, postižu višu kvalitetu, te manje izostaju s posla. Društvena odgovornost je jedan od najboljih načina privlačenja i zadržavanja kvalitetne radne snage, osobito visoko obrazovanih i stručnih osoba.

Konačno, poduzeća koja svojom proaktivnom praksom premašuju zakonom propisane uvjete pod manjim su nadzorom države, a često dobivaju i različite olakšice i povlašteni status u poslovima s državom u širem smislu. Nadalje, ta poduzeća od društva u cjelini dobivaju nešto što se metaforički naziva „dozvolom za poslovanje“, odnosno javno su prepoznata kao korisni i dobri „korporativni građani“.