Kvaliteta

ISO 9001 Sustav upravljanja kvalitetom

ISO 9001 je osnovna i najraširenija međunarodna norma sustava upravljanja koja opisuje zahtjeve za uspostavu i održavanje sustava upravljanja kvalitetom, a primjenjiva je na organizacije svih vrsta (profitne/neprofitne, proizvodne/uslužne, male/srednje/velike).

Primjena ISO 9001 norme je potreba i zahtjev tržišta, a zatim i dokaz svijesti različitih organizacija, koji moraju težiti poboljšanju kvalitete, jer im samo o tome ovisi opstanak. Osnovna ideja koja vodi ISO 9001 norma je da se kontroliraju svi uvjeti/procesi u kojima nastaje proizvod, za razliku od kontrole kvalitete koja kontrolira samo pojedini proces i proizvod.

Koristi od uvođenja ISO 9001:
  • Potencijalni zahtjev kupca/klijenta
  • Potencijalni zahtjev Zakona o javnoj nabavi (čl. 54)
  • Konkurencija često posjeduje ISO certifikate
  • Utvrđivanje i unapređenje postojeće organizacije rada
  • Uspostava jasno definiranog sustava odgovornosti i ovlasti
  • Povećanje povjerenja i zadovoljstva klijenata, zaposlenika i javnosti
  • Snažan marketinški alat i alat poslovnog upravljanja
  • ISO 9001 je internacionalno prihvaćen način unapređenja kvalitete